Välj

Om Ryssen Verkligen Hade Kommit

Samling samåkningsparkeringen vid infarten till Rosenholm, Karlskrona

08 oktober 2017 11:00

 

Om Ryssen Verkligen Hade Kommit

Samling samåkningsparkeringen vid infarten till Rosenholm, Karlskrona

08 oktober 2017 13:00

 

Besök en ledningscentral från 1964. Anläggningen som är på 800 kvm ligger 150 meter in i det svenska urberget. Härifrån skulle 125 personer leda civilförsvaret av Östra Blekinge.

Samlingsplats: Samåkningsparkeringen vid infarten till Rosenholm             längd: ca 1h